Tarieven 2020

Bezoek aan huis
Indien u niet in staat bent om een spreekuur te bezoeken dan is het mogelijk om dieetbegeleiding aan huis te krijgen. Voor de extra reisafstand worden kosten berekend. Deze kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, indien u een verwijzing heeft van een arts. De consulttijd wordt ook vergoed tot een maximum van 3 uren per kalenderjaar.

Voor meer informatie
Diëtistenpraktijk Alimentum: bel ons op 075 641 16 72. Het afsprakenbureau is geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Ketenzorg
Alimentum is aangesloten bij  Zorggroep SEZ (Zaanstreek), Zorggroep ROHA (Amsterdam) en HZNK (Ketenzorg Noord-Kennemerland). Wanneer u wordt behandeld via Ketenzorg wordt uw bezoek aan de diëtist vergoed. Deze vergoeding gaat niet van uw eigen risico af.  Ketenzorg geldt met name voor mensen met diabetes, COPD, CVRM waarbij de eigen huisarts ook is aangesloten bij de zorggroepen SEZ, ROHA of HZNK. 

Indien u besluit om de (extra) consulten zelf te betalen (bij voorbeeld wanneer de uren van de verzekering op zijn) of wanneer u een factuur ontvangt voor een niet (op tijd) afgemelde afspraak, gelden onderstaande tarieven.

Intake

Intake, metingen, behandelplan en administratie)

€  114,-

Vervolgconsult

€  38,-

Weegconsult vanaf

.

€   19,-

Telefonisch/e-consult vanaf

.

€   19,-

Huisbezoek eerste consult

op medische indicatie (intake, metingen, behandelplan en administratie) inclusief reiskosten

€ 133,-

Huisbezoek eerste consult

zonder medische indicatie (evaluatie, metingen en administratie), exclusief reiskosten

€ 133,-

Vervolghuisbezoek vanaf

op medische indicatie, inclusief reiskosten

€  57,-

Vervolghuisbezoek vanaf

zonder medische indicatie, exclusief reiskosten

€  57,-

Wegblijftarief no show eerste consult

€  76,-

Wegblijftarief no show vervolg consult

€   19,-

Wegblijftarief no show lang vervolg consult

€   38,-

Verder faciliteert Alimentum regelmatig themabijeenkomsten en bijscholing en klinische les. Kijkt u hiervoor op de pagina elders op deze site.
 
Afspraken afzeggen
Diëtistenpraktijk Alimentum hanteert de “noshow” regel bij afspraken. Indien u niet tijdig afbelt of annuleert per email (uiterlijk 24 uur van te voren) zal de afspraak in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor eigen rekening en worden niet vergoed door uw verzekeraar of door ketenzorg.
 
Voor meer informatie
Diëtistenpraktijk Alimentum: bel ons op 075 641 16 72. Het afsprakenbureau is geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Of stuur een email naar info@alimentum.nl
 

Lid van / samenwerkingspartners