Bereikbaar op vele locaties in Zaanstad

De diëtistenpraktijk met een gezond gevoel voor eten

U kunt medisch doorverwezen worden door de officiele routing. Door een verwijsbrief van uw huisarts of van uw internist. De verzekering vergoed uw consult zoals u het ook in het ziekenhuis bent gewend en naar de mogelijkheden binnen uw zorgverzekering; standaard-, aanvullend- of extra- aanvullend verzekerd. 

Symptomen?

  Je kunt denken aan:
  • Diabetes Mellitus
  • Hartziekten, zoals hoge bloeddruk of hartfalen
  • Voedselallergie
  • Kanker
  • Slikklachten
  • Ongewenst gewichtsverlies
  • Coeliakie
  • Darmproblemen: buikpijn, Prikkelbare Darm Syndroom, obstipatie en diarree
  • Overgewicht en obesitas
  • Ondervoeding
  • Sondevoeding
  • Nierziekten
  • Groeiachterstand bij kinderen
  • Operaties waarbij mensen vooraf en achteraf goed gevoed dienen te worden
  • COPD (longemfyseem)
  • Jicht
  • Voedingsproblemen in de zwangerschap
  • Slechte eters
  • Verteringsproblematiek
  • Infectieziekten
  • Eetstoornissen
  • Voeding voor verstandelijk gehandicapten
  • Maag- en darmproblemen
  • Leverklachten

   Waarvoor kunt u naar de medisch diëtist?
    
   De diëtist heeft specifieke kennis over de samenstelling van voeding, de spijsvertering en de functie van voedings-stoffen in een gezond en ziek lichaam. De diëtist bepaalt de voedingsbehoefte en adviseert over uw eetpatroon zodat u voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt op het juiste moment.

   Wat zijn de kosten?

   Uw basisverzekering vergoedt de kosten van de diëtist. Er worden 3 behandeluren per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Kosten vergoed vanuit de basisverzekering worden in eerste instantie verrekend met uw eigen risico.

   Bent u aanvullend verzekerd? Dan zijn extra consulten misschien mogelijk uit uw aanvullende verzekering. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar uw ziektekostenpolis. In geval van diabetes type 2, COPD of harten Vaatziekten wordt dieetbegeleiding soms vergoed vanuit ketenzorg indien uw huisarts ook aangesloten is bij de ketenzorggroep. Indien u wordt verwezen door uw huisarts, wordt deze Keten zorg niet verrekend met uw eigen risico. Diëtistenpraktijk Alimentum is aangesloten bij zowel Ketenzorggroep SEZ als ketenzorggroep HONK.

   Lid van / samenwerkingspartners